TERACO VIỆT THĂNG LONG
    •  Hotline: 0835 964 964
    •  Website: teraco.vn
    •  Địa chỉ: Lô 3, KCN Lai Xá, Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội