Chính sách bảo mật thông tin Teraco Việt Thăng Long

Chúng tôi hiểu rằng bạn quan tâm đến cách thông tin cá nhân của mình được sử dụng và bảo vệ. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của VTL.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng, đăng ký dịch vụ, hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Duy trì liên lạc và giải đáp các thắc mắc của Khách hàng
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ
  • Cải thiện trải nghiệm của người dùng và chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Teraco Việt Thăng Long cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, hoặc sử dụng không đúng mục đích.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong trường hợp sau:

  • Khi cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong trường hợp bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của chúng tôi hoặc người khác.
  • Với sự đồng ý của khách hàng.

5. Quyền lựa chọn và truy cập

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống VTL.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ Hotline: 0835 964 964

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước

Trân trọng,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Thăng Long