BÁO GIÁ XE TẢI TERACO

1) Tera100 – 990Kg Mitsubishi Nhật 1.3L thùng 2m8 

Thùng bạt nhà máy: 244.500.000đ

Thùng bạt nhập khẩu VTL: 252.000.000đ

Thùng lửng nhà máy: 237.000.000đ

Thùng lửng bửng cong VTL: 241.000.000đ

Thùng kín Inox: 247.000.000đ

Thùng bạt mở cánh dơi: 257.000.000đ

2) Tera180 – 1t8 máy dầu thùng 3m2 

Thùng lửng nhà máy: 334.000.000đ

Thùng kín Inox: 345.000.000đ

Thùng bạt nhập khẩu: 345.000.000đ

3) Tera350 – 3t5 máy Isuzu Nhật thùng 5m

Thùng bạt nhà máy: 468.000.000đ

Thùng bạt VTL: 472.000.000đ

Thùng kín Inox: 472.000.000đ

4) Tera345 – 3t5 máy Isuzu Nhật thùng 6m3

Thùng bạt nhà máy: 523.000.000đ

Thùng bạt  VTL: 532.000.000đ

Thùng kín Inox: 532.000.000đ

Thùng lửng nhà máy: 514.000.000đ