Sản phẩm

TERA-V

Giá: 304,500,000 đ 310,000,000 đ

TERA100

Giá: 236,500,000 đ 240,000,000 đ

Tera 100 -950KG Thùng Lửng

Giá: 233,000,000 đ 236,000,000 đ

Tera 100 -950KG Thùng Bạt

Giá: 236,500,000 đ 240,000,000 đ

Tera 100 -950KG Thùng Kín Inox

Giá: 239,000,000 đ 242,000,000 đ

TERA180

Giá: 331,000,000 đ 340,000,000 đ

TERA350

Giá: 465,000,000 đ 470,000,000 đ

TERA190SL & TERA345SL

Giá: 497,000,000 đ
0987 707 080