Báo giá các loại xe
01/08/2022

XE TẢI THƯƠNG HIỆU TERA

TERA 100 - 1 tấn thùng dài 2.8m ( Áp dụng giá bán công bố )
- Thùng bạt: 232.000.000 vnđ
- Thùng kín/Thùng bạt lửng: 235.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 227.000.000 vnđ
TERA 240S -2.4 tấn thùng ngắn ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt:   346.000.000 vnđ
- Thùng kín:   351.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 340.000.000 vnđ

TERA 245L - 2.9 tấn thùng dài ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt:  370.000.000 vnđ
- Thùng kín:   375.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 365.000.000 vnđ
TERA 240L-2.4 tấn thùng dài ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt:  365.000.000 vnđ
- Thùng kín:   370.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 355.000.000 vnđ
HOWO SINOTRUK ( Áp dụng giá bán công bố)
- Ben 3 chân: 1.370.000.000
- Ben 4 chân(thùng U): 1.420.000.000
- Ben 4 chân(thùng vuông): 1.430.000.000
- Trộn bê tông 12m3: 1.355.000.000
XE TẢI THƯƠNG HIỆU HYUNDAI

HYUNDAI MIGHTY 2017 ( Áp dụng giá bán công bố)

- Thùng bạt:  700.000.000 vnđ
- Thùng kín:   705.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 695.000.000 vnđ
HYUNDAI MIGHTY N250 ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt: 480.000.000 vnđ
- Thùng kín:  705.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 472.000.000 vnđ
HYUNDAI MIGHTY N250SL ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt: 522.000.000 vnđ
- Thùng kín:   525.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 515.000.000 vnđ
HYUNDAI PORTER H150 ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt:  392.000.000 vnđ
- Thùng kín:   395.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 388.000.000 vnđ

XE TẢI THƯƠNG HIỆU VINAMOTORS:

MIGHTY HD700 ĐỒNG VÀNG ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt:  690.000.000 vnđ
- Thùng kín:   695.000.000 vnđ
CABSTAR ( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt: 410.000.000 vnđ
- Thùng kín:   415.000.000 vnđ
- Thùng lửng: 405.000.000 vnđ

VINAMOTORS K6 
( Áp dụng giá bán công bố)
- Thùng bạt: 515.000.000 vnđ
- Thùng kín:  520.000.000 vnđ
- Thùng lửng:510.000.000 vnđ

0987 707 080