TERA 190 ( Áp dụng giá bán công bố )
- Thùng bạt: 346.000.000 vnđ
- Thùng kín: 350.000.000 vnđ
- Thùng lửng 335.000.000 vnđ


TERA 240 ( Áp dụng giá bán công bố )
- Thùng bạt: 339.000.000 vnđ
- Thùng kín: 343.000.000 vnđ
- Thùng lửng 328.000.000 vnđ


TERA 230 ( Áp dụng giá bán công bố )
- Thùng bạt: 376.000.000 vnđ
- Thùng kín: 380.000.000 vnđ
- Thùng lửng 365.000.000 vnđ


TERA 250 ( Áp dụng giá bán công bố )
- Thùng bạt: 376.000.000 vnđ
- Thùng kín: 380.000.000 vnđ
- Thùng lửng 365.000.000 vnđ